You are currently viewing Czasowniki pierwszej grupy w języku francuskim

Czasowniki pierwszej grupy w języku francuskim

W ostatnim poście przedstawiłam Wam francuskie słownictwo związane z kolorami. Dzisiaj post w którym zajmiemy się czasownikami. W języku francuskim istnieją trzy grupy czasowników, z których każda odmienia się w odmienny sposób. Pierwsza grupa, czyli czasowniki regularne, odmieniają się w taki sam sposób. W tym artykule omówię zasadę odmiany czasowników pierwszej grupy w czasie teraźniejszym i przeszłym oraz podam 10 przykładów czasowników z tłumaczeniem na język polski.

Czasowniki pierwszej grupy w czasie teraźniejszym

Czasownik pierwszej grupy w języku francuskim kończy się zawsze na -er. Aby odmienić czasownik w czasie teraźniejszym, należy odciąć końcówkę -er i dodać odpowiednie zakończenie zależnie od osoby.

Poniżej tabela odmiany czasownika parler (mówić) w czasie teraźniejszym:

OsobaOdmiana
Jeparle
Tuparles
Il/Elleparle
Nousparlons
Vousparlez
Ils/Ellesparlent
odmiana czasownika parler (mówić) w czasie teraźniejszym

Czasowniki pierwszej grupy w czasie przeszłym

W czasie przeszłym czasowniki pierwszej grupy odmieniają się w sposób podobny. Aby odmienić czasownik w czasie przeszłym, należy odciąć końcówkę -er i dodać odpowiednie zakończenie. Oto tabela odmiany czasownika parler w czasie przeszłym:

OsobaOdmiana
Jeparlai
Tuparlas
Il/Elleparla
Nousparlâmes
Vousparlâtes
Ils/Ellesparlèrent
odmiana czasownika parler w czasie przeszłym

Czasowniki pierwszej grupy w czasie przyszłym

W czasie przyszłym czasowniki pierwszej grupy odmieniają się poprzez dodanie do końcówki czasownika -er końcówki odpowiedniej osoby zaimka. Oto tabela odmiany czasownika parler w czasie przyszłym:

OsobaOdmiana
Jeparlerai
Tuparleras
Il/Elleparlera
Nousparlerons
Vousparlerez
Ils/Ellesparleront
odmiana czasownika parler w czasie przyszłym

Nagrałam dla Ciebie specjalną lekcję o czasownikach 1 grupy NIE zapomnij dać suba!

Poniżej najczęściej używane czasowniki pierwszej grupy w języku francuskim wraz z tłumaczeniem na język polski:

 • Parler – mówić
 • Marcher – chodzić
 • Écouter – słuchać
 • Chanter – śpiewać
 • Danser – tańczyć
 • Manger – jeść
 • Voyager – podróżować
 • Regarder – patrzeć
 • Travailler – pracować
 • Jouer – grać

Oto 10 przykładów zdań z wykorzystaniem czasowników pierwszej grupy wraz z ich tłumaczeniem na język polski:

 • Je parle français – Mówię po francusku.
 • Tu danses très bien – Bardzo dobrze tańczysz.
 • Il marche lentement – On chodzi powoli.
 • Elle chante toujours en voiture – Ona zawsze śpiewa w samochodzie.
 • Nous mangeons des pâtes ce soir – Jeszcze dzisiaj wieczorem jemy makaron.
 • Vous travaillez dur tous les jours – Pracujecie ciężko każdego dnia.
 • Ils écoutent de la musique toute la journée – Oni słuchają muzyki przez cały dzień.
 • Elles regardent la télévision le soir – Wieczorem oglądają telewizję.
 • Je joue de la guitare depuis cinq ans – Gram na gitarze od pięciu lat.
 • Tu voyages souvent en Europe – Często podróżujesz po Europie.

Warto zaznaczyć, że czasowniki pierwszej grupy stanowią większość czasowników w języku francuskim, co czyni je bardzo ważnymi do nauki. Odmiana czasowników pierwszej grupy jest stosunkowo prosta i nie wymaga zapamiętywania wielu wyjątków. Dlatego też warto skupić się na nauce czasowników pierwszej grupy, aby swobodnie porozumiewać się w języku francuskim.

Czasowniki pierwszej grupy w języku francuskim 1
Kliknij na baner aby dowiedzieć się więcej!

Dodaj komentarz